Ползата от човешката дейност над околната среда

С какво може да допринесе всеки един от нас за опазване на околната среда. Това е само един от водещите въпроси, на които е време да дадем отговори.

Истината е, че и хората, като всяка животинка на тази планета, са част от едно огромни същество, а с всеки изминал ден, всеки един допринася за убиването на това същество.

И въпреки това нещата не са чак толкова непоправими. Решение има на всеки проблем щом „ножът не е стигнал до кокала“.

Щом има вода на планетата, щом има природа и природни ресурси; щом все още има богат животински и растителен свят, то има и надежда да ги съхраним.

Да бъдем по-доби не означава само и единствено да гледаме собственият интерес. Да бъдем еколози и да опазваме природата може да се състои в множество неща. Ето например, в ежедневните дейности, човек използва толкова много храни, напитки, а всички те имат опаковки. Правилното изхвърляне на точните места, може да е първата стъпка, от която да тръгнем.

Опазване на околната среда е свързано не само с чистотата в общия ни дом „Земя“, но и с пестене на природните ресурси. Така например вечер, когато мием зъбите можем да спираме кранчето на чешмата, вместо да я разхищаваме. Така например, може да заменим старите и обикновени електрически крушки с енерго спестяващи. Така например може да забравим за модата от естествени кожи по обувки и дрехи и да избираме еко облекла. (още…)

Глобалното затопляне – истории, доказателства или заблуда

Проблемите възникващи от глобалното затопляне са десетки, а те в най-голяма степен пряко или косвено рефлектират над човечеството и природата. Глобално затопляне е процес, който се характеризира с повишаване нивата на температура в световния океан и атмосферните пластове. Това явление е засечено и потвърдено в от средата на миналия век, но през 1906 година до наши дни се свързва директно с покачване температурите по земната повърхност.

Според запознатите, глобалното затопляне е процес, при който нивата на концентрация от парникови газове лежат в основата на проблема.

Съществуват известни разногласия за главните причинители. От научни изследвания и антропогенни фактори става ясно още, че глобалното затопляне бива манипулирано, с идеята да се представи топъл климат като явление в резултат на безразсъдна човешка дейност.

Климата бива повлияван от различни по същност и естество фактори. Климатът се променя в зависимост от няколко външни фактора, сред тях в състава на атмосферата с най-голяма сила се открояват тези с парникови газове; промени в о светимостта от Слънцето, вулканични изригвания и положения според орбитата на Земята.

Покачване на световния океан също е въпрос, който намира обяснение в глобалното затопляне. Покачване в температурата може да е и причина за множество други промени. Сред най-сериозните са – отдръпване на ледниците, завишаване нивото на водите в световния океан и промяна в географското разположение и разпределение на валежи. Сред вторичните аномалии, които се очакват са наводнения, урагани, всякакви природни бедствия и промяна в сушата. Според учените кризите в климата ще са само етапни явления. Предполага се, че нивото на световния океан до края на настоящият век ще е с малко. (още…)