Глобалното затопляне – истории, доказателства или заблуда

Проблемите възникващи от глобалното затопляне са десетки, а те в най-голяма степен пряко или косвено рефлектират над човечеството и природата. Глобално затопляне е процес, който се характеризира с повишаване нивата на температура в световния океан и атмосферните пластове. Това явление е засечено и потвърдено в от средата на миналия век, но през 1906 година до наши дни се свързва директно с покачване температурите по земната повърхност.

Според запознатите, глобалното затопляне е процес, при който нивата на концентрация от парникови газове лежат в основата на проблема.

Съществуват известни разногласия за главните причинители. От научни изследвания и антропогенни фактори става ясно още, че глобалното затопляне бива манипулирано, с идеята да се представи топъл климат като явление в резултат на безразсъдна човешка дейност.

Климата бива повлияван от различни по същност и естество фактори. Климатът се променя в зависимост от няколко външни фактора, сред тях в състава на атмосферата с най-голяма сила се открояват тези с парникови газове; промени в о светимостта от Слънцето, вулканични изригвания и положения според орбитата на Земята.

Покачване на световния океан също е въпрос, който намира обяснение в глобалното затопляне. Покачване в температурата може да е и причина за множество други промени. Сред най-сериозните са – отдръпване на ледниците, завишаване нивото на водите в световния океан и промяна в географското разположение и разпределение на валежи. Сред вторичните аномалии, които се очакват са наводнения, урагани, всякакви природни бедствия и промяна в сушата. Според учените кризите в климата ще са само етапни явления. Предполага се, че нивото на световния океан до края на настоящият век ще е с малко.

В резултат от глобалното затопляне се предполага, че може да настъпят и локални понижения в температурата. Според някои изследователи резки аномалии в резултат на глобално затопляне могат да доведат до прекъсване на течението Гълфстрийм. Последното ще е в следствие от разтопяване на множество ледници в Атлантически океан, а то от своя страна ще е причина за ниски температури в Цяла Европа.

Какви са реалните рискове, до които може да доведе глобалното затопляне в световен мащаб, все още не обществено достояние.