Ползата от човешката дейност над околната среда

С какво може да допринесе всеки един от нас за опазване на околната среда. Това е само един от водещите въпроси, на които е време да дадем отговори.

Истината е, че и хората, като всяка животинка на тази планета, са част от едно огромни същество, а с всеки изминал ден, всеки един допринася за убиването на това същество.

И въпреки това нещата не са чак толкова непоправими. Решение има на всеки проблем щом „ножът не е стигнал до кокала“.

Щом има вода на планетата, щом има природа и природни ресурси; щом все още има богат животински и растителен свят, то има и надежда да ги съхраним.

Да бъдем по-доби не означава само и единствено да гледаме собственият интерес. Да бъдем еколози и да опазваме природата може да се състои в множество неща. Ето например, в ежедневните дейности, човек използва толкова много храни, напитки, а всички те имат опаковки. Правилното изхвърляне на точните места, може да е първата стъпка, от която да тръгнем.

Опазване на околната среда е свързано не само с чистотата в общия ни дом „Земя“, но и с пестене на природните ресурси. Така например вечер, когато мием зъбите можем да спираме кранчето на чешмата, вместо да я разхищаваме. Така например, може да заменим старите и обикновени електрически крушки с енерго спестяващи. Така например може да забравим за модата от естествени кожи по обувки и дрехи и да избираме еко облекла.

Ясно е, че през годините по-малко сме се замисляли за околната среда и за това, как можем да сме полезни за нея. Колкото повече се заговори за глобално затопляне, унищожаване на озоновият слой, намаляване количествата питейна вода на планетата и изчезване на растителни или животински видове, толкова по-смразяващи станаха цифрите и фактите водещи към гибелта на Земята.

Планетата, нашата Майка има нужда от нашата намеса, колкото и малки и незначителен да е приносът ни в опазването й.

Съществуват и множество Организации за опазване на околната среда, всяка, от които е свързана с някаква голяма кауза и всяка от които би приела още един нов член.

Винаги може да вземете инициативата във ваши ръце и да допринесете за опазване на природата и околната среда, а какво по-благородно дело от това.

В една стара и много мъдра българска поговорка, се казваше: „Човек е живял, когато е посадил поне едно дръвче и построил пое една къща“. За първото ви предлагаме да запретвате ръкави, в случай, че не сте го правили. С това дело ще бъдете още един природо защитник, а за второто, нека си припомним откъс от филма на Ал Пачино -„25 цента“, чийто герой споделя, че когато човек се роди, Бог започва да строи за него къща. Когато Човек направи добро дело, той поставя една тухла в новия дом, а когато стори лошо дело, Бог взема една тухла. С тази реплика можем сами да извадим своята поука, а тя гласи, че: „с всеки изминал ден, ние градим своите домове на земята и на небето. До къде са строени те и колко още остава, никой не може да каже.